امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران
امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران

عادل ساریخانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ علی قبادیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.517762.1603

چکیده
  مرحله کشف جرم از مهم‌ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه ...  بیشتر
رابطه ی عرف و اخلاق در حقوق کیفری اسلام و غرب
رابطه ی عرف و اخلاق در حقوق کیفری اسلام و غرب

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ محمد خلیل صالحی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 144-182

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.520460.1629

چکیده
  ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده ...  بیشتر