نویسنده = آرامش شهبازی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه دکترین در منابع حقوق بین‌الملل معاصر

دوره 4، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 154-189

زهرا حاجی پور؛ آرامش شهبازی