نویسنده = امان الله علیمرادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران


2. بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-32

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران