کلیدواژه‌ها = تعقیب مجدد
تعداد مقالات: 1
1. تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 57-77

پرویز ناصری؛ مهران مستی