حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته
حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نادر مردانی؛ سید مجتبی واعظی؛ محسن برزویی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 49-75

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.254217

چکیده
  قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق ...  بیشتر
طراحی الگوی اخلاق حرفه ای‎ ‎مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه
طراحی الگوی اخلاق حرفه ای‎ ‎مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه

مانا نعمتی؛ کرم الله دانش فرد؛ ناصر میرسپاسی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 2-27

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.526398.1721

چکیده
  امروزه، یکی‎ ‎از‎ ‎مهم ترین‎ ‎متغیرها‎ ‎در‎ ‎موفقیت‎ ‎سازمان ها،‎ ‎اخلاق حرفه ای‎ ‎مدیران‎ ‎است. رعایت اصول اخلاق حرفه ‏ای از سوی مدیران به دلیل جایگاه مردمی و مسئولیت ...  بیشتر