تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران - ایران

چکیده

تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد، ولی مالکیت خصوصی را با تحدید مواجه نموده است. یک نمونه از این تحدیدها که در پژوهش‌های حقوقی مغفول مانده، تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده خصوصی است. سؤال این است که اساساً آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده خصوصی وجود دارد یا خیر؟ تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده خصوصی صورت پذیرد، برخلاف تحدید مالکیت راستای استفاده عمومی به راحتی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش‌هایی مواجه گردد؛ چرا که منافع عمومی در مقوله استفاده خصوصی به سختی قابل تصور است. با این وجود، پس از بررسی دقیق تحدید مالکیت به سبب استفاده خصوصی، مشخص شود این تحدید مالکیت زایشگر یک منفعت عمومی است، چالش مذکور تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ما قابل پذیرش می‌گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده خصوصی،احکام و آثار این نوع از تحدید مالکیت را بیان نموده و علاوه بر اصلاح پاره ای قوانین، به مقنن توصیه می‌نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می‌کنند این احکام را مدنظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

limitation of private ownership by government for private use

نویسنده [English]

  • hamidreza rostami
university of judicial sciences & administrative services
چکیده [English]

Private property developments have not been able to completely alter the rights inherent in private property, but private ownership has been subject to Limitations. One example of these limitations, which has been neglected in legal researches, is the issue of eminent domain by the State for private use rather than public use. The question is essentially whether there is a possibility of eminent domain for private use. The eminent domain by the state for private use, contrary to the Eminent Domain in public use, is not easily acceptable and may face challenges, since the public interest in the private use hardly imaginable. However, after a careful examination of the eminent domain for private use, to be clear that the limitation of property is a public interest, the challenge is moderated and, as a result, is acceptable in our legal system. The present research, while accepting the possibility of eminent domain by the State for private use, explains the terms and effects of this type of limitation of property, and recommends that the legislature, in addition to proposing some amendments to the rules, prescribed eminent domain by State to consider these rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private property
  • eminent domain
  • private use
  • public interest