نویسنده = قربانی‌فر، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 7-44

مریم قربانی‌فر