نویسنده = چلبی، فایقه
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 45-73

محمدرضا مجتهدی؛ فایقه چلبی؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)