نویسنده = نوروزی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

دوره 3، شماره 18، بهار 1396، صفحه 33-62

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی