نویسنده = محمدپناهی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن

دوره 3، شماره 18، بهار 1396، صفحه 103-121

جمال بیگی؛ مصطفی محمدپناهی