نویسنده = رستم‌زاد اصلی، سروش
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن‌لا

دوره 3، شماره 18، بهار 1396، صفحه 161-182

رسول مقصودپور؛ سروش رستم‌زاد اصلی؛ ناصر عزیزی