نویسنده = بحیرایی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه

دوره 3، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 7-23

علی غلامی؛ امیرحسین بحیرایی