نویسنده = مرادی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای

دوره 3، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 129-163

حسن مرادی؛ ولی اله صادقی