نویسنده = اشرافی، ارسلان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد

دوره 3، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 165-192

مجید سربازیان؛ ارسلان اشرافی؛ محمدمجتبی رودیجانی