نویسنده = رضاوندی، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی

دوره 3، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 139-162

بهنام رضاوندی؛ عباس نجفی