نویسنده = رستمی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 126-153

حسن رهپیک؛ حمید رضا رستمی