دوره و شماره: دوره 3، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 7-192 
5. قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات

صفحه 105-128

کیومرث کلانتری؛ پژمان پارسا؛ سید مسعود حیدری


7. بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد

صفحه 165-192

مجید سربازیان؛ ارسلان اشرافی؛ محمدمجتبی رودیجانی