داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
الهه ELAHE گروه حقوق دانشکده علوم اجتماع یو اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)
حسین آئینه نگینی حقوق عمومی حقوق عمومی- اداری- اساسی- مالی و حقوق کار
محمد امین ابریشمی راد حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه سمنان
رسول احمدزاده حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه، مدیر گروه نشریات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه
مسعود اخوان فرد استادیار بازنشسته-متخصص حقوق بین الملل موضوعات مورد علاقه: ابعاد مختلف ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی- حقوق بین المللی فناوری
احمد اسدیان معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران
مریم افشاری حقوق عمومی استادیار دانشگاه ازاد دماوند موضوعات مورد علاقه: حقوق بین الملل- حقوق بشر- حقوق عمومی- دیوان کیفری بین المللی- داوری بین المللی- تجارت بین الملل
روح الله اکرمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
حمید الهوئی نظری حقوق بین الملل
فرهاد ایرانپور
علیرضا باریکلو حقوق خصوصی
نرگس باقری مطلق دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
حمید بهره مند عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمیدرضا بوالحسنی حقوق خصوصی، آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی
خیراله پروین استاد حقوق عمومی، دانشگاه تهران
محمدهادی توکل پور جزای عمومی و اختصاصی، جرم شناسی ، سیاست جنایی
علی جعفری پردیس فارابی دانشگاه تهران
عسکر جلالیان مشاور وزیر دادگستری رییس تخلفات اداری وزارت علوم عضو هیات علمی
مهدی چگنی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- حقوق جزا و کیفرشناسی
محمد حسن پور عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) موضوعات حقوق اساسی و حقوق اداری
سیدمحمد حسینی دانشگاه ازاد تهران جنوب
سید حمید حسینی یزدی استاد مدعو پردیس فارابی دانشگاه تهران
مسعود حیدری عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی ، ، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، جزا و جرمشناسی
ابوالفتح خالقی حقوق جزا و جرم شناسی هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سیدمهدی دادمرزی حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
حمیدرضا دانش ناری حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی
علی درودی جزا- ادله اثبات دعاوی کیفری- حقوق جزا اقتصادی (جرایم مالی، جرایم ثبتی، جرایم مربوط به حقوق تجارت و تعزیرات حکومتی ... )اصول کلی حقوق کیفری
ابوالفضل درویشوند حقوق عمومی دکتری حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دادنشگاه تربیت مدرس
فرشید دهقان جزا و جرمشناسی- علوم کیفری و حقوق عمومی
دکتر فتح الله رحیمی عضو هیات علمى گروه حقوق تجارت بین الملل
سینا رستمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
ولی رستمی حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران گرایش حقوق عمومی موضوعات حقوق اداری، مالی، کار و اقتصاد
رضا رضایی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه روزبهان
محمد زرشگی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد پردیس)
سید قاسم زمانی حقوق بین الملل و حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمد ساردوئی نسب در زمینه عمومی حقوق خصوصی گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز
عادل ساریخانی حقوق جزا و جرم شناسی هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
سعید سیاه بیدی کرمانشاهی حقوق خصوصی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
ابوالحسن شاکری حقوق_ بابلسر _ دانشگاه مازندران_ ایران
دکتر شعبانی حوزه های تخصص: حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق بشر
بابک شید حقوق خصوصی
مهسا شیروی استادیار گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.
دکتر صادقی رشته تخصصی حقوق اقتصادی تطبیقی (اروپا- آمریکا) موضوعات مورد علاقه: حقوق تجارت، قراردادهای بیمه ای، سرمایه گذاری و حقوق عمومی اقتصادی
حمیدرضا صالحی حقوق خصوصی استادریار دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور
مهدیه صانعی -
محسن صفری حقوق خصوصی دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،گروه حقوق خصوصی و اسلامی
محمدشعیب عارفی موضوعات مورد نظر: حقوق عمومی، اساسی و اداری
سعید عطازاده دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدرضا علیپور حقوق بین الملل
سید محمد مهدی غمامی حقوق عمومی دانشگاه امام صادق ع
مرتضی فتحی هیات علمی دانشگاه قم
غلامعلی قاسمی گروه حقوق بین الملل ، دانشگده حقوق، دانشگاه قم ، قم ، ایران
کیومرث کلانتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران
حسن مرادی حقوق بین الملل
احمد مرتاضی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
امیرحسین معزالدینی حقوق عمومی حقوق عمومی
امیر مقامی حقوق بین الملل، حقوق عمومی گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد
سیدحسین موسوی فر موضوعات مورد نظر: حقوق بین الملل معاهدات و غیره
نادر میرزاده استادیار دانشگاه تهران موضوعات موردنظر: حقوق کار، حقوق اداری و حقوق اساسی
مرتضی نجابت خواه حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
مدیر نشریه
پیمان نمامیان حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک
دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی حقوق خصوصی
دکتر یاقوتی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی زمینه مورد علاقه : فقه و اصول، حقوق خصوصی و حقوق جزا
محمد یکرنگی استادیار حقوق جزا دانشگاه تهران