سازش به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف های تجاری با تأکید بر قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری
سازش به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف های تجاری با تأکید بر قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری

محسن محبی؛ وحید بذّار

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.239572

چکیده
  کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در نشست سال 2002 میلادی خود، قانون نمونه سازش تجاری را به تصویب رساند و متعاقب آن، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه 18/57، سند مزبور را تأیید و تصویب ...  بیشتر
حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور
حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور

همایون حبیبی؛ وحید بذار

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 155-178

چکیده
  حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه‌های گزاف و هم‌چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه‌ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت‌ها و ...  بیشتر
تحلیل محتوای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس
تحلیل محتوای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس

وحید بذّار

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 183-208

چکیده
  در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه‌ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین‌المللی برای نخستین بار از قرار معاینه‌ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط ...  بیشتر