گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از
گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از "بازداشت شهروندی" در حقوق ایران

عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ محمد نوروزی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 116-149

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241864

چکیده
  ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه‌ی کیفری، زمینه‌ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی‌تری در تأمین امنیت داشته و با بهره‏مندی ...  بیشتر
بایسته‌های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین‏المللی
بایسته‌های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین‏المللی

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 29-51

چکیده
  منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل ...  بیشتر
نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی
نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 33-62

چکیده
  ابتکار قانون‌گذار ایران در تبصره‌ی یک ماده‌ی 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برخی اختیارات ضابطان شامل حفظ صحنه‌ی جرم و دستگیری مرتکب را به شهروندان اعطاء نموده است، رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت ...  بیشتر