فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه
فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه

علی غلامی؛ امیرحسین بحیرایی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 7-23

چکیده
  استفاده از عامل بی‌گناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق می‌سازد. رابطه‌ی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل ...  بیشتر
سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری
سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری

علی غلامی؛ محمدحسین مجتهدی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 63-101

چکیده
  تبارشناسی تاریخی نشان می‌دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه‌ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان‌سازی بزهکار در چرخش‌هایی پارادایمی و به ‌ظاهر نامنظم، به‌ عنوان هدف اصلیِ ...  بیشتر