بایسته‌های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین‏المللی
بایسته‌های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین‏المللی

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 29-51

چکیده
  منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل ...  بیشتر
مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون‌گذار
مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون‌گذار

سید حسین حسینی؛ محمد نوروزی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 25-49

چکیده
  اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجهه‌ی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاه‌های متفاوتی ‌مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاه‌ها بر رویکردهای ...  بیشتر