قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات
قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات

کیومرث کلانتری؛ پژمان پارسا؛ سید مسعود حیدری

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 105-128

چکیده
  قاعده‌ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی‌گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو ...  بیشتر