جایگاه توافق بر انتخاب دادگاه در قراردادهای تجاری بین‌المللی
جایگاه توافق بر انتخاب دادگاه در قراردادهای تجاری بین‌المللی

فرهاد ایرانپور؛ سید حسین اسعدی

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 174-207

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.525965.1725

چکیده
  انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و نحوه اجرای آن، یکی از چالش‌های پیش‌روی بازرگانان در زمان اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی است. چه، به طور معمول و در بادی امر، بین‌المللی بودن یک قرارداد، ایجاد صلاحیت ...  بیشتر
تحولات قانونی معامله به قصد فرار از دین
تحولات قانونی معامله به قصد فرار از دین

عباس کریمی؛ سید حسین اسعدی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 5-35

چکیده
  اختلاف دیدگاه‌های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره‌ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال ...  بیشتر