ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی
ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی

محمدشعیب عارفی؛ مازیار خادمی؛ هدی غفاری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 35-67

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523994.1693

چکیده
  از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص‌تر، نصب آن‌ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان ...  بیشتر
نسبت حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در رویه قضایی امریکا
نسبت حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در رویه قضایی امریکا

مازیار خادمی؛ محمود بولاغ

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 34-64

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.505186.1518

چکیده
  مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه‌ها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه‌ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در ...  بیشتر
حق متهم در دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری آلمان
حق متهم در دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری آلمان

مازیار خادمی؛ اسماعیل هادی تبار

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 107-142

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.240069

چکیده
  آیین دادرسی کیفری آلمان گونه‌ای از نظام دادرسی تفتیشی است. جایی که دادگاه پیش از صدور رأی، به بسط تحقیقات ادامه می‌دهد. این ویژگی‌ها بر روی نقش وکیل تأثیر گذاشته و محدودیت‌های معینی را بر حق دسترسی ...  بیشتر