مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی
مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی

محمد صادقی؛ پریسا احمدلو

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 283-311

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.535094.1885

چکیده
  تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده ...  بیشتر
چالش‌ها و کاستی‌های حقوقی مطالبۀ خسارت تنبیهی
چالش‌ها و کاستی‌های حقوقی مطالبۀ خسارت تنبیهی

محمد صادقی؛ سمیرا غلامی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 106-134

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.494481.1554

چکیده
  استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغۀ ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام‌هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته‌اند ...  بیشتر