استثنای «اعمال تصدی» بر مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل
استثنای «اعمال تصدی» بر مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل

سید یاسر ضیایی؛ مرضیه یعقوبی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 217-246

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.527396.1746

چکیده
  اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین‌المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت‌ها به موازات ...  بیشتر