تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق
تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق

کورش عظیمی؛ حسن شاه ملک پور؛ مرضیه عفتی دیوشلی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، ، صفحه 279-305

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.551729.2144

چکیده
  مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری
مطالعه تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری

سید رضا احسان پور؛ محمد رستمی

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 2-27

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.515418.1590

چکیده
  یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینه‌ساز بحث‌های فراوانی بوده است، «حجر» می‌باشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشه‌های فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز ...  بیشتر