ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی
ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی

محمدشعیب عارفی؛ مازیار خادمی؛ هدی غفاری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 35-67

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523994.1693

چکیده
  از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص‌تر، نصب آن‌ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان ...  بیشتر
تحلیلی بر جایگاه اخلاق در آراء و نظریات شورای نگهبان
تحلیلی بر جایگاه اخلاق در آراء و نظریات شورای نگهبان

محمد مظهری؛ فرزاد جنگجوی

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 60-98

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.518097.1612

چکیده
  شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی ...  بیشتر
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال براندازی نظام با نگاهی به نظریات شورای نگهبان
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال براندازی نظام با نگاهی به نظریات شورای نگهبان

جمال الدین حسین زاده؛ فرید محسنی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 42-67

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.242061

چکیده
  برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت یعنی جمهوری اسلامی واجب است و از این حیث تدوین سیاست تقنینی مناسب به منظور حفاظت از آن امری ضروری می‌نماید. تعدد کمی و کیفی رفتارهای مقابله‌جویانه علیه نظام اسلامی ایران، ...  بیشتر