جستاری فلسفی در باب خاستگاه عدالت در حقوق به مثابه انصاف
جستاری فلسفی در باب خاستگاه عدالت در حقوق به مثابه انصاف

فاطمه سریان؛ مهرزاد شیری؛ احمد اسدیان

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 185-212

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.538073.1932

چکیده
  عدالت اساسی‌ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم‌ترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت‌های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه ...  بیشتر
حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته
حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نادر مردانی؛ سید مجتبی واعظی؛ محسن برزویی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 49-75

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.254217

چکیده
  قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق ...  بیشتر
قوه قضائیه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی
قوه قضائیه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی

نادر مردانی؛ سید مجتبی واعظی؛ محسن برزوئی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 126-168

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.243200

چکیده
  محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد ...  بیشتر
عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران
عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران

سیامک رهپیک؛ ابوطالب کوشا؛ مسلم آقایی طوق؛ ابوالفضل محبی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 22-53

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.510075.1559

چکیده
  از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. ...  بیشتر