قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات
قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات

کیومرث کلانتری؛ پژمان پارسا؛ سید مسعود حیدری

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 105-128

چکیده
  قاعده‌ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی‌گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو ...  بیشتر
کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای
کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای

حسن مرادی؛ ولی اله صادقی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 129-163

چکیده
  نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره‌های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده‌اند. در ...  بیشتر