حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور
حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور

همایون حبیبی؛ وحید بذار

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 155-178

چکیده
  حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه‌های گزاف و هم‌چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه‌ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت‌ها و ...  بیشتر