اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی
اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی

بهروز قلیزاده

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 75-93

چکیده
  اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش‌هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه‌ی اعمال مجازات است. پرسش ...  بیشتر