تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن‌لا
تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن‌لا

رسول مقصودپور؛ سروش رستم‌زاد اصلی؛ ناصر عزیزی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 161-182

چکیده
  تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت‌های سهامی و شرکای شرکت‌های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی‌های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن ...  بیشتر