انتخابی بودن دادستان: مفهوم‌شناسی و چالش‌های فرارو
انتخابی بودن دادستان: مفهوم‌شناسی و چالش‌های فرارو

نبی‌اله غلامی؛ محمد متین‌پارسا

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 163-187

چکیده
  اهمیت نهاد دادستان در تعقیب جرایم و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق و آزادی‌های مشروع، رویکردهای مختلفی را در گزینش این مقام در پی داشته است. در نظام‌های حقوقی برای روی کار آمدن دادستان چهار روش گزینش خصوصی، ...  بیشتر