جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری
جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری

ابراهیم قربانی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 2-28

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.504177.1506

چکیده
  افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به‌گونه‌ای که نمی‌توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال ...  بیشتر
انتخابی بودن دادستان: مفهوم‌شناسی و چالش‌های فرارو
انتخابی بودن دادستان: مفهوم‌شناسی و چالش‌های فرارو

نبی‌اله غلامی؛ محمد متین‌پارسا

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 163-187

چکیده
  اهمیت نهاد دادستان در تعقیب جرایم و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق و آزادی‌های مشروع، رویکردهای مختلفی را در گزینش این مقام در پی داشته است. در نظام‌های حقوقی برای روی کار آمدن دادستان چهار روش گزینش خصوصی، ...  بیشتر