اثر حسن‌نیت در رفع مسئولیت کیفری از نگاه حقوق موضوعه ایران و هند
اثر حسن‌نیت در رفع مسئولیت کیفری از نگاه حقوق موضوعه ایران و هند

لیلا داعی؛ احمد مرتاضی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 5-27

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.239570

چکیده
  در علم حقوق، حسن‌نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار می‌رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن‌نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل‌دهندة آن جهل می‌باشد، ...  بیشتر