سازمان های بین المللی غیردولتی و نقش آنها در حقوق بشر «مطالعه موردی دیده بان حقوق بشر»
سازمان های بین المللی غیردولتی و نقش آنها در حقوق بشر «مطالعه موردی دیده بان حقوق بشر»

احمد مومنی راد؛ نگار مفخم ناصراسلامی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 143-168

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.240070

چکیده
  امروزه سازمان‌ های بین‌المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین‌الملل قرار گرفته ‌اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع ...  بیشتر