جایگاه اصل سرعت در سیاست جنایی ایران
جایگاه اصل سرعت در سیاست جنایی ایران

مهدی زکوی؛ هادی مصطفوی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، ، صفحه 243-278

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.540222.1977

چکیده
  بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت ...  بیشتر
کیفرخواست شفاهی نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری
کیفرخواست شفاهی نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 293-315

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.541450.1997

چکیده
  یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون‌گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مواردی ...  بیشتر