ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق
ماهیت رابطه دادرسی و اثر آن بر قلمرو اعاده به وضع سابق

جواد عسگری؛ خیرالله هرمزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.1989677.2379

چکیده
  اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه ...  بیشتر
بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)
بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)

حبیب طالب احمدی؛ مسعود احمدی؛ یوسف براری چناری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 159-197

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.528810.1776

چکیده
  یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز ...  بیشتر
تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان
تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور؛ جمشید زرگری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 199-228

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.532832.1830

چکیده
  کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه‌های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه‌های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما ...  بیشتر
چالش‌های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی
چالش‌های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

محمد شکری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 259-291

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.539106.1959

چکیده
  چکیده:مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه‌ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه‌های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام ...  بیشتر
تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه ی وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا
تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه ی وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا

مهسا پوراحمدی؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 61-93

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.527254.1745

چکیده
  آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث ...  بیشتر
ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل
ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل

نادر پورارشد؛ بهروز نوروزی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 95-119

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.554990.2192

چکیده
  در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و ...  بیشتر
مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی
مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت‌های حقوقی

محمد صادقی؛ پریسا احمدلو

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 283-311

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.535094.1885

چکیده
  تبعیت شرکت‌های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت‌ها مؤید این است که شکل‌گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده ...  بیشتر
نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعۀ حقوق انگلستان و ایران
نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعۀ حقوق انگلستان و ایران

سید حسین صفایی معافی؛ عباداله رستمی چلکاسری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 313-341

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.541198.1992

چکیده
  دستور قضایی، بعنوان شیوۀ جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان‌رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنۀ موضوعی این دستورها، ...  بیشتر