قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها
قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها

عبدالله خدابخشی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 78-101

چکیده
  یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه‌ی اموال غیر منقول، ماده‌ی 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام‌های ...  بیشتر
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده

علی طهماسبی؛ عبدالله جمشیدی

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 79-105

چکیده
  قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام‌دهنده را ملزم می‌کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ...  بیشتر
امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست
امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

علی محمد حکیمیان؛ حسین جاور؛ حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسن نقدیان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 82-109

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523008.1672

چکیده
  یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط ‌زیست، ...  بیشتر
تنقیح قوانین، نقش ها و کارکرد ها ، در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته
تنقیح قوانین، نقش ها و کارکرد ها ، در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته

رضا فرامرزی؛ خیراله پروین؛ امین پاشای امیری

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، ، صفحه 89-117

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.531036.1806

چکیده
  چکیدهدر نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد ...  بیشتر
تضمین عینی منافع کودک و نوجوانِ تحت سرپرستی
تضمین عینی منافع کودک و نوجوانِ تحت سرپرستی

سید جعفر کاظم‌پور؛ مینا بارانی

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 95-116

چکیده
  از راهکارهای قانون‌گذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اخذ تضمین عینی از متقاضی سرپرستی است که این امر به‌رغم آثار مثبت آن، مانع از رواج نهاد سرپرستی در جامعه می‌گردد؛ نهادی ...  بیشتر
امکان سنجی تأثیر منطق فازی در اعمال کیفر حبس با نگاهی به جرم‌شناسی پست‌مدرن (با مطالعه میدانی و پرسش از قضات)
امکان سنجی تأثیر منطق فازی در اعمال کیفر حبس با نگاهی به جرم‌شناسی پست‌مدرن (با مطالعه میدانی و پرسش از قضات)

امیر احمدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.526031.1716

چکیده
  بی‌‌تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست‌مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش‌روی علوم را می‌شکنند. باتوجه به افزایش آمار ...  بیشتر
معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن
معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن

جمال بیگی؛ مصطفی محمدپناهی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 103-121

چکیده
  در حقوق موضوعه‌ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب ...  بیشتر
قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا
قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا

علی طهماسبی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 102-125

چکیده
  اصول دادرسی منصفانه، دو درجه‌ای بودن آن را ایجاب می‌کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته‌ی نخستین می‌تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن ...  بیشتر
قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات
قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات

کیومرث کلانتری؛ پژمان پارسا؛ سید مسعود حیدری

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 105-128

چکیده
  قاعده‌ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی‌گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو ...  بیشتر
ماهیت قرارداد فورفیتینگ در حقوق ایران و آمریکا
ماهیت قرارداد فورفیتینگ در حقوق ایران و آمریکا

سید علی‌اکبر طبایی؛ سعید حقیقی

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 107-137

چکیده
  اصل سرعت در تجارت بین‌الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می‌تواند با کم‌ترین هزینه، در کوتاه‌ترین مدت و کم‌‌ترین خطر، نیاز مالی ...  بیشتر
استعاره و ارجاع در هنجارگذاری کیفری
استعاره و ارجاع در هنجارگذاری کیفری

رحیم نوبهار؛ زینب لکی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 110-139

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523286.1677

چکیده
  تأمل در چگونگی تنظیم و صورت­بندی قانون کیفری و زیر ذره­بین قرار­دادن مقنن در فرایند جرم­انگاری، کیفرگذاری و عنوان­گذاری(وصف­گذاری) عمل مجرمانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون دارد. قوانین ...  بیشتر
رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده‌ی معبد پره‌ویهار
رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده‌ی معبد پره‌ویهار

سهیلا کوشا

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 117-154

چکیده
  دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس پیش‌شرط‌های مذکور در ماده‌ی 41 اساس‌نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا ...  بیشتر
قلمرو اثباتی اماره ید: تحلیل ماده‌ی 37 قانون مدنی ایران
قلمرو اثباتی اماره ید: تحلیل ماده‌ی 37 قانون مدنی ایران

محمود کاظمی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، ، صفحه 119-144

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.543053.2028

چکیده
  هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره‌ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی ...  بیشتر
تحلیل حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی
تحلیل حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی

فرخزاد جهانی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 123-159

چکیده
  میادین مشترک نفت و گاز ساختارهای هیدروکربوری هستند که از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می‌شوند. افزون بر این، برخی از میدان‌های نفت و گاز در مناطق مورد اختلافِ حاکمیتی دو ...  بیشتر
تحلیلی بر جایگاه اخلاق ‎حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
تحلیلی بر جایگاه اخلاق ‎حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

مهدیه حاج علی اکبر؛ ابراهیم یاقوتی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 127-152

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.525597.1714

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس ...  بیشتر
تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی
تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی

حسن رهپیک؛ حمید رضا رستمی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 126-153

چکیده
  تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت‌ها که در پژوهش‌های حقوقی مغفول مانده، مقوله‌ی تحدید ...  بیشتر
کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای
کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای

حسن مرادی؛ ولی اله صادقی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 129-163

چکیده
  نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره‌های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده‌اند. در ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی

بهنام رضاوندی؛ عباس نجفی

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 139-162

چکیده
  با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می‌یابد که این امر با ...  بیشتر
آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب
آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب

محمدجواد رضایی زاده؛ محمد رئیسی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 140-165

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.511118.1568

چکیده
  امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاه‌های اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و ...  بیشتر
رویه‌ی محاکم بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر
رویه‌ی محاکم بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر

باقر بیدقی؛ پیمان بلوری؛ مالک ذوالقدر

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، ، صفحه 147-185

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.544102.2045

چکیده
  بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه ...  بیشتر
تأثیر عقود وثیقه‌ای انتقالی بر وثائق دین
تأثیر عقود وثیقه‌ای انتقالی بر وثائق دین

جواد پیری؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ فائزه کاوسی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 153-173

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.509281.1553

چکیده
  تحقق رابطه حقوقی میان اشخاص اعم از اینکه در قالب قرارداد یا خارج از آن باشد، امری گریز ناپذیر است. این روابط حقوقی گاه در قالب دین و طلب بروز می‌کند. ممکن است شخص دائن  جهت تضمین و تسهیل وصول مطالبات ...  بیشتر
حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور
حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور

همایون حبیبی؛ وحید بذار

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 155-178

چکیده
  حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه‌های گزاف و هم‌چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه‌ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت‌ها و ...  بیشتر
تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن‌لا
تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن‌لا

رسول مقصودپور؛ سروش رستم‌زاد اصلی؛ ناصر عزیزی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 161-182

چکیده
  تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت‌های سهامی و شرکای شرکت‌های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی‌های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن ...  بیشتر
جایگاه دکترین در منابع حقوق بین‌الملل معاصر
جایگاه دکترین در منابع حقوق بین‌الملل معاصر

زهرا حاجی پور؛ آرامش شهبازی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 154-189

چکیده
  حقوق بین‌الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده‌ی شکل‌گیری و توسعه‌اش را وام‌دار اندیشه‌ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو‌می ‌و کارکردی تحولات عظیمی‌ را در گذر ...  بیشتر
انتخابی بودن دادستان: مفهوم‌شناسی و چالش‌های فرارو
انتخابی بودن دادستان: مفهوم‌شناسی و چالش‌های فرارو

نبی‌اله غلامی؛ محمد متین‌پارسا

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 163-187

چکیده
  اهمیت نهاد دادستان در تعقیب جرایم و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق و آزادی‌های مشروع، رویکردهای مختلفی را در گزینش این مقام در پی داشته است. در نظام‌های حقوقی برای روی کار آمدن دادستان چهار روش گزینش خصوصی، ...  بیشتر