بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس
بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

مریم قربانی‌فر

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، صفحه 7-44

چکیده
  در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه‌داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق ...  بیشتر
شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون
شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون

محمدرضا مجتهدی؛ فایقه چلبی؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، صفحه 45-73

چکیده
  وجود مؤلفه‌هایی چون حاکمیت، قانون‌مندی، بوروکراسی، شهروندی، مالیات ستانی، ملی‌سازی، اقتدار و مشروعیت، استفاده از قدرت غیر شخصی، قلمرو سرزمینی معین و کنترل انحصاری ابزارهای خشونت، از جمله مشخصه‌ی ...  بیشتر
اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی
اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی

بهروز قلیزاده

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، صفحه 75-93

چکیده
  اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش‌هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه‌ی اعمال مجازات است. پرسش ...  بیشتر
تضمین عینی منافع کودک و نوجوانِ تحت سرپرستی
تضمین عینی منافع کودک و نوجوانِ تحت سرپرستی

سید جعفر کاظم‌پور؛ مینا بارانی

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، صفحه 95-116

چکیده
  از راهکارهای قانون‌گذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اخذ تضمین عینی از متقاضی سرپرستی است که این امر به‌رغم آثار مثبت آن، مانع از رواج نهاد سرپرستی در جامعه می‌گردد؛ نهادی ...  بیشتر
رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده‌ی معبد پره‌ویهار
رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده‌ی معبد پره‌ویهار

سهیلا کوشا

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، صفحه 117-154

چکیده
  دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس پیش‌شرط‌های مذکور در ماده‌ی 41 اساس‌نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا ...  بیشتر
حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور
حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور

همایون حبیبی؛ وحید بذار

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، صفحه 155-178

چکیده
  حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه‌های گزاف و هم‌چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه‌ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت‌ها و ...  بیشتر
اصل احترام به تنوع فرهنگی در اسناد بین‌المللی و رابطه‌ی آن با صلح
اصل احترام به تنوع فرهنگی در اسناد بین‌المللی و رابطه‌ی آن با صلح

رحمت‌اله فرخی؛ مصطفی اعلایی

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، صفحه 179-216

چکیده
  تمدن جهانی نقطه‌ی تلاقی اصول اساسی موجود در فرهنگ‌ها و تمدن‌های تاثیرگذار است و ارزش‌هایی چون عدالت، صلح، هم‌بستگی انسانی و حقوق بنیادین بشر بخش‌هایی از میراث مشترک و جهان‌شمول را تشکیل می‌دهند. ...  بیشتر