واکنش‌ تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست
واکنش‌ تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست

محمد جواد آقاباقری؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 2-31

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.487651.1417

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیده‌ی شوم به حساب می‌آید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت ...  بیشتر
بررسی تطبیقی ماهیت و آثار علل نسبی رافع یا مانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و مصر
بررسی تطبیقی ماهیت و آثار علل نسبی رافع یا مانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و مصر

احمد مرتاضی؛ لیلا داعی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 32-59

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.499880.1483

چکیده
  حالات ذهنی و درونی که علی‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی می‌گردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده می‌شوند که به دو صورت تام و نسبی می‌باشند. در حقوق کیفری مصر از ...  بیشتر
مسئولیت مدنی در سبب مجمل:تحول حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
مسئولیت مدنی در سبب مجمل:تحول حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

سپیده رنجبر؛ سیدحسین صفایی؛ منصور امینی؛ حسن بادینی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 60-83

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.501858.1493

چکیده
  چکیده برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود ...  بیشتر
ارزیابی انتقادی نظریۀ شکست اصلاح و درمان
ارزیابی انتقادی نظریۀ شکست اصلاح و درمان

سلمان کونانی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمد آشوری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 84-124

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.520626.1630

چکیده
  از دهۀ1970میلادی تا آغاز هزارۀ سوم مخالفان جرم‌شناسی اصلاح‌مدار به طرق مختلفی سعی نموده‌اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت‌های این الگوی جرم‌شناسانۀ انسان‌مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشۀ سزاگرایی ...  بیشتر
قوه قضائیه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی
قوه قضائیه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی

نادر مردانی؛ سید مجتبی واعظی؛ محسن برزوئی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 126-168

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.243200

چکیده
  محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد ...  بیشتر
تتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی
تتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی

مهسا شیروی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 170-200

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.518373.1618

چکیده
  جرم‌های برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفه‌ها، بسط رویکرد بزه‌دیدگیِ حمایتی از زنان ...  بیشتر