مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه‌قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران
مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه‌قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور؛ ابراهیم عزیزی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 68-109

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.242062

چکیده
  تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار ...  بیشتر
نحوۀ رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض به قرارهای دادسرای ناصالح
نحوۀ رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض به قرارهای دادسرای ناصالح

مرتضی اکرادی؛ سید حمید شاهچراغ

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 86-115

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241863

چکیده
  رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این ‌قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از ...  بیشتر