اخبار و اعلانات

دریافت رتبه علمی پژوهشی مجله تعالی حقوق

به موجب نامه‌ی شماره‌ی 3/18/219784 مورخ 1397/9/7 مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اعطای امتیاز علمی پژوهشی از شماره‌ی پاییز 1397 به نشریه تعالی حقوق با صاحب امتیازی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مدیرمسوولی دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی و سردبیری دکتر لیلاسادات اسدی موافقت شده است.

مطالعه بیشتر