کلیدواژه‌ها = تبلیغات انتخاباتی
تعداد مقالات: 1
1. هزینه‌های انتخاباتی و آزادی سخن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 138-164

10.22034/thdad.2021.508033.1546

محمد تقی اکبری؛ هاشمی سید محمد؛ ولی رستمی