جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری
1. جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری

ابراهیم قربانی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 2-28

http://dx.doi.org/10.22034/thdad.2021.504177.1506

چکیده
  افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به‌گونه‌ای که نمی‌توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال ...  بیشتر
بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس
2. بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

مریم قربانی‌فر

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 7-44

چکیده
  در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه‌داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق ...  بیشتر
جایگاه گزارش فردی- اجتماعی مرتبط با بزه‌کار در حقوق کیفری ایران و انگلستان
3. جایگاه گزارش فردی- اجتماعی مرتبط با بزه‌کار در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نبی‌اله غلامی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 7-32

چکیده
  توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخ‌دهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخ‌دهی به جرایم در برخی سیستم‌های عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر
فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه
4. فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه

علی غلامی؛ امیرحسین بحیرایی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 7-23

چکیده
  استفاده از عامل بی‌گناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق می‌سازد. رابطه‌ی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل ...  بیشتر
مطالعه‌ی تطبیقی قاعده‌ی ایجاد انگیزه برای گزارش‌دهی فساد و سازِکارهای حقوقی برای تحقق آن
5. مطالعه‌ی تطبیقی قاعده‌ی ایجاد انگیزه برای گزارش‌دهی فساد و سازِکارهای حقوقی برای تحقق آن

محمدرضا قاسمی؛ سید محمدمهدی غمامی

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 7-28

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های محوری در برنامه‌های مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهم‌ترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارش‌دهی تخلف است که منجر به کشف اولیه‌ی تخلف می‌شود. «قاعده‌ی ایجاد انگیزه» از مؤلفه‌های ...  بیشتر
تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی
6. تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیر آبادی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 33-56

چکیده
  جرم دانستن معاونت در جرم‌های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می‌نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ...  بیشتر
بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی
7. بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 7-32

چکیده
  در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین‌گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می‌گذارند؛ در مقابل ذهن‌گرایان در قصد قتل تبعی هم‌چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه ...  بیشتر
مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون‌گذار
8. مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون‌گذار

سید حسین حسینی؛ محمد نوروزی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 25-49

چکیده
  اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجهه‌ی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاه‌های متفاوتی ‌مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاه‌ها بر رویکردهای ...  بیشتر
بایسته‌های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین‏المللی
9. بایسته‌های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین‏المللی

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 29-51

چکیده
  منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل ...  بیشتر
تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛چشم اندازی تطبیقی- تاریخی
10. تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛چشم اندازی تطبیقی- تاریخی

مهدی صبوری پور؛ ایرج خلیل زاده

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 30-51

http://dx.doi.org/10.22034/thdad.2021.494183.1458

چکیده
  قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون ...  بیشتر
نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی
11. نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 33-62

چکیده
  ابتکار قانون‌گذار ایران در تبصره‌ی یک ماده‌ی 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برخی اختیارات ضابطان شامل حفظ صحنه‌ی جرم و دستگیری مرتکب را به شهروندان اعطاء نموده است، رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت ...  بیشتر
شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون
12. شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون

محمدرضا مجتهدی؛ فایقه چلبی؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 45-73

چکیده
  وجود مؤلفه‌هایی چون حاکمیت، قانون‌مندی، بوروکراسی، شهروندی، مالیات ستانی، ملی‌سازی، اقتدار و مشروعیت، استفاده از قدرت غیر شخصی، قلمرو سرزمینی معین و کنترل انحصاری ابزارهای خشونت، از جمله مشخصه‌ی ...  بیشتر
گسترش قلمرو موافقت‌نامه‌ی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکت‌ها
13. گسترش قلمرو موافقت‌نامه‌ی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکت‌ها

علی غریبه؛ سیروش شهریاری

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 51-73

چکیده
  از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهام‌داران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آن‌ها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمی‌تواند ...  بیشتر
شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین‌المللی در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای
14. شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین‌المللی در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای

پیمان نمامیان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 52-80

http://dx.doi.org/10.22034/thdad.2021.522078.1662

چکیده
  جرایم تروریستی هسته‌ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به‌رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم‌چنین دولت‌ها سنگینی نمی‌کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی ...  بیشتر
صلاحیت‌ دادگاه ویژه سنگال: مزیت روش «کپی و الحاق» در اساس‌نامه‌نویسی
15. صلاحیت‌ دادگاه ویژه سنگال: مزیت روش «کپی و الحاق» در اساس‌نامه‌نویسی

احمدرضا توحیدی؛ محمد ستایش‌پور

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 53-77

چکیده
  صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سنگال که در سال 2013 میلادی تأسیس شد، تنها معطوف به حیسن هابره و هم‌دستان وی است و اتحادیه‌ی آفریقا و سنگال در تنظیم اساس‌نامه‌ی این دادگاه تحت تأثیر دیگر محاکم بین‌المللی کیفری ...  بیشتر
تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن
16. تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن

پرویز ناصری؛ مهران مستی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 57-77

چکیده
  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده‌ی اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف جهات موقوفی تعقیب مورد شناسایی قرار داده است. شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ...  بیشتر
سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری
17. سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری

علی غلامی؛ محمدحسین مجتهدی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 63-101

چکیده
  تبارشناسی تاریخی نشان می‌دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه‌ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان‌سازی بزهکار در چرخش‌هایی پارادایمی و به ‌ظاهر نامنظم، به‌ عنوان هدف اصلیِ ...  بیشتر
اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی
18. اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی

بهروز قلیزاده

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 75-93

چکیده
  اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش‌هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه‌ی اعمال مجازات است. پرسش ...  بیشتر
تحولات رویکرد دوعنصری حقوق عرفی در نظریه و رویه‌ی قضایی بین‌المللی
19. تحولات رویکرد دوعنصری حقوق عرفی در نظریه و رویه‌ی قضایی بین‌المللی

عباس برزگرزاده

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 75-103

چکیده
  بر اساس رویکرد سنتی منبعث از ماده‌ی 38 (1)(ب) اساس‌نامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری، یک قاعده‌ی عرفی متشکل از دو عنصر رویه‌ی دولت و اعتقاد حقوقی است. این که آیا رویکرد اخیر به نحو یکسان در حوزه‌های حقوق ...  بیشتر
قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها
20. قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها

عبدالله خدابخشی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 78-101

چکیده
  یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه‌ی اموال غیر منقول، ماده‌ی 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام‌های ...  بیشتر
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده
21. ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده

علی طهماسبی؛ عبدالله جمشیدی

دوره 3، شماره 21 ، اسفند 1396، ، صفحه 79-105

چکیده
  قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام‌دهنده را ملزم می‌کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ...  بیشتر
امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست
22. امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

علی محمد حکیمیان؛ حسین جاور؛ حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسن نقدیان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 82-109

http://dx.doi.org/10.22034/thdad.2021.523008.1672

چکیده
  یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط ‌زیست، ...  بیشتر
تضمین عینی منافع کودک و نوجوانِ تحت سرپرستی
23. تضمین عینی منافع کودک و نوجوانِ تحت سرپرستی

سید جعفر کاظم‌پور؛ مینا بارانی

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 95-116

چکیده
  از راهکارهای قانون‌گذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اخذ تضمین عینی از متقاضی سرپرستی است که این امر به‌رغم آثار مثبت آن، مانع از رواج نهاد سرپرستی در جامعه می‌گردد؛ نهادی ...  بیشتر
معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن
24. معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن

جمال بیگی؛ مصطفی محمدپناهی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 103-121

چکیده
  در حقوق موضوعه‌ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب ...  بیشتر
قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا
25. قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا

علی طهماسبی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 102-125

چکیده
  اصول دادرسی منصفانه، دو درجه‌ای بودن آن را ایجاب می‌کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته‌ی نخستین می‌تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن ...  بیشتر