تعداد مقالات: 115

2. بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 7-44

مریم قربانی‌فر


4. فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه

دوره 3، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 7-23

علی غلامی؛ امیرحسین بحیرایی


6. تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 33-56

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیر آبادی


7. بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-32

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران


9. بایسته‌های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین‏المللی

دوره 3، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 29-51

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی


11. نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

دوره 3، شماره 18، بهار 1396، صفحه 33-62

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


12. شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 45-73

محمدرضا مجتهدی؛ فایقه چلبی؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)


15. صلاحیت‌ دادگاه ویژه سنگال: مزیت روش «کپی و الحاق» در اساس‌نامه‌نویسی

دوره 3، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 53-77

احمدرضا توحیدی؛ محمد ستایش‌پور


16. تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن

دوره 4، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 57-77

پرویز ناصری؛ مهران مستی


18. اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 75-93

بهروز قلیزاده


21. ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده

دوره 3، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 79-105

علی طهماسبی؛ عبدالله جمشیدی


22. امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 82-109

10.22034/thdad.2021.523008.1672

علی محمد حکیمیان؛ حسین جاور؛ حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسن نقدیان


23. تضمین عینی منافع کودک و نوجوانِ تحت سرپرستی

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 95-116

سید جعفر کاظم‌پور؛ مینا بارانی


24. معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن

دوره 3، شماره 18، بهار 1396، صفحه 103-121

جمال بیگی؛ مصطفی محمدپناهی