تعداد مقالات: 92
1. بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 7-44

مریم قربانی‌فر


3. فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه

دوره 3، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 7-23

علی غلامی؛ امیرحسین بحیرایی


5. تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 33-56

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیر آبادی


6. بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران


7. بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-32

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران


9. بایسته‌های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین‏المللی

دوره 3، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 29-51

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی


10. نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

دوره 3، شماره 18، بهار 1396، صفحه 33-62

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


11. شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 45-73

محمدرضا مجتهدی؛ فایقه چلبی؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)


12. تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

حمیدرضا رستمی


14. صلاحیت‌ دادگاه ویژه سنگال: مزیت روش «کپی و الحاق» در اساس‌نامه‌نویسی

دوره 3، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 53-77

احمدرضا توحیدی؛ محمد ستایش‌پور


15. تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن

دوره 4، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 57-77

پرویز ناصری؛ مهران مستی


17. اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 75-93

بهروز قلیزاده


18. جایگاه دکترین در سلسله مراتب میان منابع حقوق بین‌الملل معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

زهرا حاجی پور؛ آرامش شهبازی


21. ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده

دوره 3، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 79-105

علی طهماسبی؛ عبدالله جمشیدی


22. تضمین عینی منافع کودک و نوجوانِ تحت سرپرستی

دوره 3، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 95-116

سید جعفر کاظم‌پور؛ مینا بارانی


23. معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن

دوره 3، شماره 18، بهار 1396، صفحه 103-121

جمال بیگی؛ مصطفی محمدپناهی


24. قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

علی طهماسبی