زنان بزه دیده از جنگ و حمایتهای بین المللی از آنها
زنان بزه دیده از جنگ و حمایتهای بین المللی از آنها

شیرین رحیمی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، ، صفحه 211-241

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.551121.2138

چکیده
  جنگ‌ها به‌عنوان عامل اصلی خشونت‌ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به‌عنوان قربانیان اصلی و بی‌دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت ...  بیشتر