شروع به کار مجدد نشریه تعالی حقوق با معرفی هیأت تحریریه جدید
به اطلاع می رساند فصل نامه علمی-پژوهشی تعالی حقوق با معرفی هیأت تحریریه جدید، فعالیت جدی خود را مجددا از سر گرفته و آماده پذیرش مقالات پژوهشگران محترم جهت داوری و انتشار در شماره آتی می باشد.

مطالعه بیشتر

دریافت رتبه علمی پژوهشی مجله تعالی حقوق
به موجب نامه‌ی شماره‌ی 3/18/219784 مورخ 1397/09/07 مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ با اعطای امتیاز علمی پژوهشی به نشریه تعالی حقوق با صاحب امتیازی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،  از شماره‌ی پاییز 1397 موافقت گردید.

مطالعه بیشتر