نشریه علمی تعالی حقوق با صاحب امتیازی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با هدف ایفای نقش در عرصه رشد و اعتلای دانش حقوقی در میهن عزیر اسلامی با بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های علمی کارکنان دستگاه قضایی و سایر پژوهشگران، پذیرای مقالات علمی و پژوهشی محققان محترم در رشته حقوق می باشد.